© 2018 Netoholics.net
BSD Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt pn. Opracowanie nowej linii produktów designerskich o charakterze modułowym dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie użytkowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem głównym projektu jest opracowanie nowego projektu wzorniczego i wdrożenie na rynek nowej i ergonomicznej linii produktów do pomieszczeń higienicznosanitarnych, dedykowanych os. z niepełnosprawnościami, o ograniczonej sprawności ruchowej i kobietom w ciąży.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego (PPP) oraz zakup środków trwałych w ramach inwestycji początkowej, których efektem będą nowe projekty wzornicze modułowych rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, osobom o ograniczonej sprawności ruchowej (mobilności) i kobietom w ciąży.

Wartość projektu: 1 845 000,00

Dofinansowanie z UE: 975 000,00